Három körösztyén leány, Az első magyar nyelvű dráma, közreadja Dömötör Adrienne, a latin szöveget átírta, fordította Szentgyörgyi Rudolf, Budapest, Balassi Kiadó, 2018, 127 p.

  • Edit Madas Országos Széchényi Könyvtár

Absztrakt

Az igényes könyvecske borítóját egy fametszet díszíti: három szemérmesen mosolygó, meztelen keblét takargató leány áll egy lángoló máglyán, balról a török császár ítélkezik felettük, jobbról egy német katona kardjával segédkezik.

Megjelent
2020-04-15
Rovat
Szemle