Virág Jácint kéziratos elmélkedésgyűjteménye - Vásárhelyi Gergely találkozása Pázmánnyal

  • Franciska Kónya MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

Absztrakt

A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára őrzi Virág György Jácint (1743–1802) piarista szerzetes két kötetes kéziratát: Lelki elmélkedések címmel. Ennek forrására már a második kötet címe is utal, az olvasóhoz címzett ajánlás pedig minden kétséget eloszlat: Vásárhelyi Gergely (1561–1623) jezsuita 170 évvel korábban megjelent perikópáskönyvét (Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetett vasárnapokra és innepekre evangéliomok és episztolák és ezekre való lelki elmélkedések) dolgozza át Virág Jácint. Ennek az átírásnak a miértjét és hogyanját kutatja e tanulmány.

Megjelent
2020-04-15
Rovat
Közlemények