Üdvözöljük honlapunkon!

2017-11-04

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat honlapján. Célunk, hogy több oldalról világítsuk meg, különböző tudományterületeken tegyük elérhetővé az orvostörténeti kutatások, események, problémák értelmezését. Peer Review, Open Access Journalként, DOI számmal.

A következő nemzetközi és hazai adatbázisokban indexálták a lapot: DOAJ, DOI, ERIHPLUS, OSZK-EPA, MATARKAMOB

Kutatásaink központjában az ember áll: az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, az orvosi antropológia, a betegségek, járványok, a caritas, könyörületesség, az egészséges életre törekvés és mindaz, ami az orvostörténet tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a művelődéstörténet területein, az ókortól napjainkig. Szeretnénk széles olvasókör: magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók körében terjeszteni munkájuk legújabb eredményeit. A nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület és Szerkesztő-bizottságunk tagjai, a jelzett témakör legkiválóbb hazai és nemzetközi kutatói, elméleti szakemberei, egyetemi oktatói biztosítják a közölt magyar, angol és német nyelvű publikációk nemzetközi rangját. Nagymúltú intézmények - egyetemek, levéltárak, múzeumok - is támogatják törekvésünket, hogy a Kaleidoscope figyelemreméltó fórumunkká váljék.

Ezúton is köszönöm szerzőink, támogatóink, szerkesztőink kiváló munkáját, szakmai tanácsait és közreműködését. A "Kaleidoscope" a görög kalosz, eidosz és -szkop összetétele, "szép formákat néző" játék, ezért választottuk folyóiratunk címéül. Sokszínű tanulmányainkhoz, e "színes játékhoz" kívánok örömteli elmélyülést.

Prof. Dr. Forrai Judit
alapító főszerkesztő
S.E. Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti önálló munkacsoport és LÉTRA Közhasznú Alapítvány