A NATO átfogó művelettervezési útmutatójának evolúciója

Kulcsszavak: átfogó megközelítés, Művelet tervezés, COPD

Absztrakt

A NATO katonai műveleteinek tervezését az átfogó művelettervezési útmutatóban foglalt alapelveknek, iránymutatásoknak és eljárásoknak megfelelően hajtják végre.Az útmutató egy folyamatos fejlesztés alatt álló dokumentum, amely 2010 óta segíti a művelettervezést. Jelen tanulmány bemutatja az átfogó megközelítés filozófiáját, az ebben értelmezett művelettervezést, illetve az útmutató 2010 óta megjelent kiadásainakrövid összehasonlítását. A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy a folyamatosanváltozó biztonsági környezet és a megjelenő új kihívások miatt az útmutató még nemérkezett el a végső kiadásához, az azonosított tendenciák alapján az elkövetkező gyakorlatokés műveletek tapasztalatainak beépítésével újabb kiadásai várhatók.

Megjelent
2023-02-07
Rovat
Hadművészet