Afganisztán a proxy háborúk ősmodellje

Kulcsszavak: proxy háború, komplex kutatások, nem-állami szereplõk

Absztrakt

A tanulmány a proxy háborúk definícióját és történelmi kategorizálását követően azalkalmazott kutatási módszerek komplexitását hangsúlyozva ismerteti azokat. Afganisztánunikális sajátosságainak bemutatását követően rámutat arra, hogy miérttekintjük Afganisztánt a proxy háborúk ősmodelljének, ahol az állam is proxy és a szembenállónem állami szereplők is proxyk. Bemutatjuk, hogyan válik az ország a régióvetélkedő államainak csatateréből a világpólusok nagyhatalmai nyílt- és burkolt konfrontációjánakütköző zónájává. Konklúzióként levonható, hogy az ország különlegességeés sokszínűségének okán, ahol nincsenek megbízható statisztikák, a kutatás nagyhely- és nyelvismeretet, orientalisztikai, biztonságpolitikai ismereteket igényel, aholnem lehet számítógépes algoritmussal modelleket generálni.

Információk a szerzőről

Magda Nasrin Katona, Afganisztánért Alapítvány

Igazgató

Megjelent
2022-11-21
Rovat
Biztonságpolitika