Katasztrófadiplomáciai esettanulmány – Egy lehetséges módszertani keretrendszer

Kulcsszavak: katasztrófadiplomácia, esettanulmány, CAS-módszertan, komplex adaptív rendszerek

Absztrakt

A katasztrófadiplomácia egy meglehetősen új tudományterület, amely a katasztrófaesemények nemzetközi politikai hatásaival foglalkozik. Fiatal diszciplína lévén még nincs kiforrott kutatási módszertana, amely egységes sorvezetőként szolgálna: minden kutató saját metodika által közelít az általa vizsgált jelenséghez. Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egy lehetséges elemzési szempontrendszer összeállításával hozzájáruljon a katasztrófadiplomáciai esettanulmányok egységes keretbe rendezéséhez. Ennek kapcsán feltárja a korábbi nemzetközi kutatásokban használt komplex adaptív rendszerek (CAS) módszerét, amely négy tulajdonságon és három mechanizmuson keresztül rajzolja fel az államok közötti folyamatokat katasztrófa előtt, alatt és után. A tanulmány végül az esettanulmányok alábbi struktúra szerinti felépítését javasolja: (1) katasztrófaesemény körülményei, (2) katasztrófakezelés, (3) katasztrófadiplomáciai folyamatok CAS-módszer szerinti elemzése.

Megjelent
2022-09-29
Rovat
Honvédelem