Rendszerdöntési folyamat – Az összetett fegyverrendszerek fejlesztésének rendszerszintű megközelítése a védelmi beszerzéssel kapcsolatos döntés támogatása során

Absztrakt

A képességfejlesztés összetett folyamat, amely magában foglalja az ipari termékek és szolgáltatások beszállítóiés a kormányhivatalok közötti interakciókat, amelyek során gyakran egymással versengő célkitűzésekkiegyenlítésére van szükség. Felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az egyes országok kormányai hogyanvásárolják meg a fegyveres erők számára szükséges felszereléseket, eszközöket és szolgáltatásokat elfogadhatóáron, megfelelő minőségben és adott határidőn belül? Ehhez kapcsolódóan kiemelt fontosságú az újfegyverrendszerek fejlesztése, amely rendkívül összetett folyamat. A fejlesztésre fordított idő egyre inkábbmegnövekedik, viszont a legmodernebb technológia alkalmazását igényli, amely nagyfokú bizonytalansággalterhelt környezetben valósul meg. Épp ezért olyan döntéstámogatási folyamatra van szükség, amelyalkalmazkodik ezekhez a különleges követelményekhez. A jelenleg használatos döntéshozatali modellek nemveszik figyelembe a fejlesztési programok sajátosságait a döntéshozatal során. A rendszerdöntési folyamat(SDP) alkalmazása lehetővé tenné a rendszerszintű, interaktív, együttműködésen alapú, valamint értékalapúdöntéshozatali folyamatot, amely az új fegyverrendszer teljes életciklusa során alkalmazhatóvá válna, már akezdetektől figyelembe véve a tervezési követelményeket, korlátozásokat és a szükséges kompromisszumokat.

Információk a szerzőről

Rodrigo Guajardo Santana, University of Public Service, Doctoral School of Military Engineering

PhD Student

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Védelemgazdaság