Azt gondolták a szovjetek, hogy megnyerhetik a nukleáris háborút?

  • József Cseh HM HIM Hadtörténelmi Levéltár
Kulcsszavak: hidegháború, Szovjetunió, USA, nukleáris hadviselés, stratégia, elrettentés

Absztrakt

Tanulmányom a lengyel-amerikai történész, Richard Pipes egy 1977-ben megjelentesszéjében felvetetteket alapul véve vizsgálja a hidegháborús, azon belül elsősorbana szovjet katonai doktrínákat. Az első rész tisztázza a legfontosabb katonai alapfogalmakat,valamint a nukleáris hadviselés lehetséges dimenzióit, és ismerteti Pipes alapvetőállításait ezekkel kapcsolatban. Ezután röviden bemutatom a két szuperhatalomnaka hidegháború idején érvényes katonai doktrínáit és összevetem azokat Pipesvonatkozó állításaival. A következő rész az 1960–1970-es évek szovjet hadászatánakösszefoglaló képét adja, ideértve a szovjet katonai kultúra legfontosabb kérdéseit is.

Információk a szerzőről

József Cseh, HM HIM Hadtörténelmi Levéltár

levéltáros

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Hadtörténelem