Az izraeli civil-katonai kapcsolatok sajátosságainak hatása az ország kül- és biztonságpolitikájára

Kulcsszavak: civil-katonai kapcsolatok, biztonságpolitika, Izrael, aszimmetrikus fenyegetések

Absztrakt

Tanulmányomban bemutatom az izraeli civil-katonai kapcsolatok történetét, az izraelihaderő befolyását a politikai döntéshozatalra, annak fő intézményi vetületeit, ideológiaiés szerkezeti okait. Elemzem Izrael történelmi-, társadalmi-, intézményi- és politikaisajátosságait, melyek kialakítják az ország, mint kül- és biztonságpolitikai szereplőjellemzőit és magatartását. Az ország katonai stratégiájának bemutatásával ismertetemmindazokat a visszatartó tényezőket, amelyek már a gondolkodási keretek meghatározásávalcsökkentik az izraeli vezetés döntési szabadságát kül- és biztonságpolitikaterén, előre jelezve az ország várható magatartását.

Információk a szerzőről

Zsolt Csepreg, NKE Hadtudományi Doktori Iskola

doktorandusz

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Biztonságpolitika