A magyar határőrség fegyverhasználata 1945–1958 között

Kulcsszavak: fegyverhasználat, határőrség, határőr járőr, köteles fegyverhasználat

Absztrakt

A publikáció a magyar határőrség fegyverhasználatának néhány elvi kérdését, valamint az 1945–1958-es évek konkrét fegyverhasználati szabályozását dolgozza fel a hatályos jogszabályok, rendeletek, miniszteri parancsok és szolgálati szabályzatok alapján. A szerő, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára dokumentumainak felhasználásával, bemutatja a rendelkezések néhány esetben történt tényleges megvalósulását. Az Olvasó megismerheti a fegyverhasználati előírások módosulásának összefüggéseit,
egybevetve azokat a határőrség mindenkori helyzetével, a háttérben meghúzódó
politikai változásokkal.

Megjelent
2022-06-19
Rovat
Honvédelem