A magyar védelem és biztonság szabályozás reformjának rövid áttekintése

  • Pál Kádár Miniszterelnöki Kormányiroda, Közigazgatási Államtitkár Titkársága
Kulcsszavak: különleges jogrend, védelmi igazgatás, védelmi biztonsági szabályozás reformja, nemzeti ellenálló képesség

Absztrakt

Az Országgyûlés 2020 õszi ülésszakán fogadta el az Alaptörvény kilencedik módosítását, amely a különleges jogrendre vonatkozó szabályrendszert 2023. július 1-jei hatállyal lényegesen átalakítja. Az alaptörvényi rendelkezés azonban csak az elsõ lépése annak az átfogó intézkedés sorozatnak, amely a védelmi és biztonsági igazgatás egészét új alapokra helyezi. A szerzõ a cikkben a teljesség igénye nélkül azokról a rendelkezésekrõl és az Alaptörvényen túlmutató jogalkotási lépésekrõl ad áttekintést, amelyeken keresztül a védelmi és biztonsági szabályozás rendszere mélységében és mûködésében is megújul, s amelyeknek köszönhetõen a közigazgatás egésze felkészültebben nézhet szembe a 21. századi biztonsági kihívásokkal.

Megjelent
2022-06-19
Rovat
Honvédelem