Pillanatkép a „pesti helyőrségi fő kórházról.” Az 1856-os felülvizsgálat tanulságai

Kulcsszavak: katona, egészségügy, története, korházvizitáció, Magyarország, Honvédkorház

Absztrakt

A magyar katona-egészségügyi rendszer Mária Terézia és II. József uralkodása alatt épült ki, ennek egyik fontos eleme a kórházak „minőségbiztosítása”, bejárása volt. A mai Honvédkórház 1849 és 1871 között a Ludovika épületében működött, errõl az időszakról nyújt képet az intézmény 1856. évi vizitációjának jelentése, melyet a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár őriz.

Megjelent
2022-06-19
Rovat
Hadtörténelem