Zrínyi 400

A katona-hadtudós Zrínyi Miklós emlékezete a Magyar Honvédségbe

Kulcsszavak: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar, Zrínyi Miklós, emlékév, emlékezetpolitika, Magyar Honvédség, Magyar Hadtudományi Társaság

Absztrakt

A Magyar Országgyűlés 2019. december 11-én elfogadott határozata a költő, hadvezér és had tudós Zrínyi Miklós (1620–1664) születésének 400. évfordulója alkalmából a 2020-as esztendőt Zrínyi Miklós Emlékévvé nyilvánította. A COVID-19 koronavírus járvány miatti vészhelyzet a tervezett rendezvények és megemlékezések megtartásának java részét nem, vagy csak 2021-re áthúzódva tette lehetővé, az évforduló mégsem múlt el nyomtalanul. A tanulmány röviden vázolja a Zrínyiről napjainkban folytatott tudományos diskurzus fõ irányait és hangsúlyait, a civil-szakmai társadalomnak az évfordulóhoz kapcsolódó kezdeményezéseit, majd részletesen bemutatja a Zrínyi Emlékév keretében a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság szervezésében, támogatásával megvalósult projekteket.

 

Megjelent
2022-02-16
Folyóirat szám
Rovat
Fórum