A vezetői kihívások megfogalmazása a digitális korban: A felsővezetők szerepe

Kulcsszavak: digitális korszak, transzformácionális vezetés, bizalom, felsővezetés

Absztrakt

A digitális korszak innovációi gyökeresen megváltoztatják azt, hogy az emberek hogyan jutnak információhoz, hogyan kommunikálnak egymással, milyen munkamódszereket alkalmaznak, hogyan készítenek elő és hoznak döntéseket, hogyan oldanak meg problémákat, sőt még azt is, hogy mily módon töltik szabad idejüket. Ez jelentős hatással van a munkahelyibizalmi kapcsolatokra a vezetők és a vezetettek között, ami nagy kihívások elé állítja a vezetőket, különösen azokat a korosabb vezetőket, akik nem tartoznak az úgynevezett i Generációhoz, akik nem születtek bele a közösségi média, az automatizálás, a mesterséges intelligencia és azalkalmazások millióinak dzsungelébe. Ennek eredményeként egyre nagyobb generációs szakadékot figyelhetünk meg a fiatal (junior) és a korosabb (senior) vezetők között. De hogyan tudnak a felsővezetők a digitális korszakban a változás motorjai lenni anélkül, hogy rendelkeznének a szükséges digitális műveltséggel? Milyen következményekkel és kihívásokkal kell számolni a a vezetőknek? A transzformácionális vezetés bizonyítottan a leghatékonyabb vezetésimegközelítés, de kölcsönös bizalom nélkül ez a vezetési megközelítés nem működik így a vezetőknek nem marad más választásuk, mint a tranzakciós vezetési megközelítések alkalmazása, ami kevésbé hatékony. Így az a kérdés, hogy a digitális korszakban hogyan lehet fenntartania kölcsönös bizalmat a szervezetekben vezető és vezetett között, a legfontosabb kérdések egyike. Fokozottan jelentkezik ez a kérdés a haderőkben, ahol a katonáknak adott esetben azéletüket kell egymásra bízniuk. Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy megvilágítsa ezt a problémát, és ráirányítsa a felsővezetők figyelmét erre az aktuális kihívásra, célja továbbá azis, hogy további kutatásokat és vitákat iniciáljon a transzformácionális vezetés kihívásairól a digitális korszakban.

Megjelent
2023-08-05
Rovat
Társadalomtudomány