Kassa bombázásával kapcsolatos feltételezések, elképzelések egykor és ma, szlovák levéltári források alapján

Kulcsszavak: kassa bombázása, művelet gyakorlati kivitelezése, technikai lehetőségek, okok

Absztrakt

Kassa bombázásával kapcsolatban az elmúlt 80 évben több elmélet és változat is napvilágot látott. Sorra véve a lehetséges verziókat, saját kutatásaim alapján igyekeztem minden egyes tézist abból a szempontból megközelíteni, hogy egyrészt az adott félképes lett volna-e egy légitámadást gyakorlati szinten végrehajtani, másrészt a szlováklevéltárakban végzett kutatásaim során, a dokumentumok között találtam-e Kassa bombázására utaló közvetlen vagy közvetett okot. Nem hagyható figyelmen kívül aza tény sem, hogy ezek a feltevések még további levéltári kutatásokat igényelnek.

Megjelent
2023-08-05
Rovat
Hadtörténelem