A katonai csapat- és árumozgásokat érintő vámformalitások változásai, hatásuk a mûveletek támogatására

Kulcsszavak: nemzetközi csapatmozgások, határátlépések, vámformalitások, elektrónikus vámeljárások

Absztrakt

A sikeres katonai műveletek egyik alapvető alkotóeleme a csapatmozgás, illetve a katonaianyagok szállítása. A tevékenység célja, hogy a feladatok végrehajtásához a kijelölt erők és a csapatok ellátásához szükséges erőforrások az igényeknek megfelelően rendelkezésre álljanak. A Magyar Honvédség külföldi műveletekben történő szerepvállalás avagy a nemzetközi gyakorlatokon való részvétel csak a különböző nemzetek területén történő áthaladásokkal és határátlépésekkel valósulhat meg. Mindez pedig felveti a befogadó nemzetek jogát, hogy, szuverén államokként ismerhessék a külföldi erők országuk területére történő belépésekor vagy áthaladásakor jelen lévő katonáinak számát, bizonyos adatait, valamint, hogy milyen felszerelést, katonai árukat1 szállítanak be vagy át a befogadó vagy tranzit ország területén. Az ezen mozgások és szállításokellenőrzésére, előjelentésére és engedélyezésére szolgáló rendszereket, folyamatokat, eljárásokat és dokumentumokat már régóta kidolgozták, és a gyakorlatba is bevezették. Erre szolgálnak a nemzeti és európai uniós határforgalmi ellenőrzések és a kimondottanáruforgalom ellenőrzésére bevezetett vámformalitások. Az Európai Unió (EU vagy unió) már a 2010-es évek elején – hasonlatosan a kereskedelmi forgalomban bevezetettfolyamatokhoz –, a katonai árumozgások vámellenőrzését is igyekezett megreformálni. Ez a jogi folyamat újabb lendületet kapott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének(NATO vagy szövetség) 2014-ben Ukrajnát ért orosz agressziót követőcsapatmozgások elősegítésével kapcsolatos akcióinak köszönhetően. A szerzők célja, hogy a katonai vámszakmai területet, annak legújabb kihívásaival együtt mutassák be.

Megjelent
2023-08-05
Rovat
Hadművészet