Clausewitz hadelmélete korunkban

  • Miklós Mihály Nagy
Kulcsszavak: Carl von Clausewitz, katonai gondolkodás, praxis, teória, törvényszerűségek

Absztrakt

Carl von Clausewitz had elméleti rendszere a 19. század elején született, és napjainkban is eligazodást nyújt a hadügyben. Az egyetemes hadügy minden időszakára érvényestéziseinek értelmezése napjaink magyar hadtudományának is feladata, mertezek az alapelvek determinálják a katonai gondolkodást. A tanulmány összegzi a Clausewitz életművének korunk átalakuló hadügyében felértékelődő legfontosabb elemeit. Bemutatja fő tételeit a katonai gondolkodásról, a praxis és a teória viszonyáról, a fegyveres küzdelem törvényszerűségeinek és törvényeinek kérdésköréről. Ennek kapcsán szól a hadügy stratégiavitájáról, és bizonyítja a katonai gondolkodás kétszintjének létezését korunkban is. A tanulmány hozzájárul a mai magyar hadtudomány Clausewitz-képének tudatos formálásához és az elméleti kutatásokhoz.

Információk a szerzőről

Miklós Mihály Nagy

Katonai szakíró, történeti geográfus, a hadtudomány kandidátusa, a földtudomány PhD-fokozatosa

Megjelent
2023-08-05
Rovat
Hadművészet