EgyedL. „Drónok használatának lehetőségei a katasztrófavédelemnél, különös Tekintettel a tűzvédelmi prevencióra és a kárelhárításra”. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, Köt. 8, sz. 3, 2023. november, o. 124-43, doi:10.61790/vt.2023.13092.