Dr. Hadnagy I. J. „A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák: Adalékok a Debreceni diáktűzoltóság történetéhez”. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, Köt. 1, sz. 1, 2023. november, o. 162-74, https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13000.