BaloghR. (2023) „A belvízi veszélyes áru szállítási balesetekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatok értékelése”, Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 5(2), o. 100-117. Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13401 (Elérés: 23április2024).