VargaF. (2023) „Az önkéntes közreműködés a katasztrófavédelemben”, Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), o. 199-208. Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13120 (Elérés: 18július2024).