KlingI. (2023) „Az Európai Unió Víz Keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai”, Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), o. 158-184. Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13041 (Elérés: 19április2024).