Dr. Hadnagy I. J. (2023) „A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák: Adalékok a debreceni diáktűzoltóság történetéhez”, Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 1(1), o. 162-174. Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13000 (Elérés: 20július2024).