Dr. Hadnagy Imre József. 2023. „A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák: Adalékok a Debreceni diáktűzoltóság történetéhez”. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata 1 (1), 162-74. https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13000.