EgyedL. Drónok használatának lehetőségei a katasztrófavédelemnél, különös tekintettel a tűzvédelmi prevencióra és a kárelhárításra. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, v. 8, n. 3, p. 124-143, 24 nov. 2023.