JackovicsP., & Keresztesy Árpád. (2023). Új polgári védelmi elemek az "European Urban Water Aid" projektben. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 163-171. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13076