Dr. Hadnagy I. J. (2023). A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák: Adalékok a debreceni diáktűzoltóság történetéhez. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(1), 162-174. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13000