VigváriA. „A kaláka tényleg örök? Önerős lakásépítés és a háztartási erőforrások Szerepe a zártkerti lakhatás megteremtésében”. Szociológiai Szemle, Köt. 33, sz. 1, 2023. május, o. 94-116, doi:10.51624/SzocSzemle.2023.1.6.