JakusG., KertészJ., Mohácsiné SimonG., & PannonhalmiM. (2024). Az újjászülető Szigetköz. Hidrológiai Közlöny, 104(1/HU), 17-39. https://doi.org/10.59258/hk.14994