Taller Ágnes (2023) „Az egészségmûveltség értelmezése és fôbb kihívásai a mai magyar társadalomban I. rész”, Egészségfejlesztés, 56(1-2). Elérhető: https://ojs.mtak.hu/index.php/egfejl/article/view/10469 (Elérés: 14április2024).